#17

TÚ NGUYÊN

Với phương châm sống : “ người khác làm được thì mình làm được “ . Tôi luôn cố gắng trở thành 1 người có thể làm được mọi việc, chứng minh cho điều “ không có gì là không thể “
LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Tổng điểm chung kết 18.25

EPISODE 7 Diamond cuts Diamond

Sản phẩm đề bài

EPISODE 6 Đa Kênh Đa Tài

Sản phẩm đề bài

EPISODE 5 Make a good deal

Sản phẩm đề bài

EPISODE 4 Chú Ếch Và Lá Sen

Sản phẩm đề bài

EPISODE 3 3 + 2 = 1

Sản phẩm đề bài

EPISODE 2 Stop Marketing, Start Storytelling

Sản phẩm đề bài

EPISODE 1 My DNA - Chất riêng của tôi

Loading...