#8

MAI TIẾN ĐẠT

Trong buổi phỏng vấn trước cuộc thi, phóng viên có hỏi Đạt:
LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI
Tổng điểm chung kết 25.25

EPISODE 7 Diamond cuts Diamond

Sản phẩm đề bài
Loading...

EPISODE 2 Stop Marketing, Start Storytelling

Loading...

EPISODE 1 My DNA - Chất riêng của tôi

Loading...